Sollidens hemsida

Oskar  Landgren

Bläddra i albumet till
Solliden | Familjefotot | Håkan | Kristina. | Alexe. | Lisabet. | Arrie By. | Arries karta. | Oskar och Karin. | Sista sidan. |


Oskar Landgren  1918 - 2007.

Hans stora intresse var historia, speciellt svensk historia från Vikingatiden och framåt, där han tog del av allt,
som han kom komma över i litteraturväg.

Oskar skev men del brev om sina historie-funderingar under sina sista 10 år vilka återges i nedanstående länkar till nöje för andra med historieintresse.

               Oskar tillsammans med hustru Karin, 1921-2005Oskars funderingar kring
Svarteskåningarna

Sveriges kungar och drottningar i medeltiden: 
1 Ynglingaättens sista kungar  
2 Stenkilsätten  
3 Sverkerätten  
4 Sverkeättens strid mot Eriksätten
5 Folkungaätten
Oskar och Karins 6 barn
Kerstin f -45,
Krister och Kristina f -48
Karin och Karsten f -53, Karsten avliden 2016.
och yngsta dottern Karina f -58 .

Vänd.

Bläddra i albumet till
Solliden | Familjefotot | Håkan | Kristina. | Alexe. | Lisabet. | Arrie By. | Arries karta. | Oskar och Karin. | Sista sidan. |

Upp igen!