Denna sida finns i Sollidens fotoalbum.

Till Sollidens hemsida

rrie By
söder om Malmö

Bläddra i albumet till
Solliden | Familjefotot | Håkan | Kristina. | Alexe. | Lisabet. | Arrie By. | Arries karta. | Oskar och Karin. | Sista sidan. |

Arrie by ligger 7 km söder om Malmö intill väg 101, den uråldriga landsvägen, som delar Skåne i det bördiga slättlandet och resterna efter istidens grusåsar och backformationer. Här har funnits bosättningar sedan bronsåldern. Byn tillhör Månstorps församling i Vellinge Kommun.

Namnet Arrie kommer från det fornnordiska namnet Ari, Aris hög eller Aris höjder. 1100-talets Arrögum, 1300-talets Arröghe och efter 1443 Arrye, uttalat "Arje".Högarna var Gavelsbjer, fridlyst 1956, där man kan hitta gullvivor praktnejlikor och backsippor och Rönnebjer med skogsdungen Yxen i dess sydöstra del, anlagd av prosten Nordstedt 1844 och ett populärt utflyktsmål under senare delen av 1800-talet. Här finns resterna efter ett stenbord med inristningen MDCCCL (1850). Intill Yxen finns även en liten kulle, som man tror är resterna efter en ättehög. Risebjer ligger lite längre bort öster om Gavelsbjer. Det är en stor grusås som började exploateras 1906, då kalksandstensfabriken byggdes här. Murbruksfabriken var på sin tid Sveriges modernaste, byggd i 5 våningar. Grustäkterna har efterhand vattenfyllts och här har skapats ett säreget sjölandskap, som nu, när grusen tagit slut, blivit ett rekreationsområde.


Innan enskiftet fanns i Arrie by 20 fyrlängade gårdar samt prästgården och 6 gathus. Av dessa gårdar återstår idag boningshuset i Arrie boställe nr 10 (1790, bilden), boningshuset i Prästgården nr 25 (1817), Katrinelund nr 1 (1857), f d Ida Trulsons gård nr 19 (1848) och boningshuset i gamlegård nr 20 (1835). Även en del av gathusen finns kvar (se kartan på nästa sida).


Det gamla skolhuset söder om kyrkan byggdes 1847. Efter att den nya storskolan byggts 1905 fungerade gamla skolan som småskola och lärarbostad fram till 1955. Under 1980-talet har den renoverats av byborna och fungerar nu som gemensamt byahus, medan storskolan blivit dagis.

Bebyggelsen väster om järnvägen har kommit successivt under 1900-talet. Solliden ligger som näst sista huset längs Prästagårdsvägen.I denna lada sägs det att Sveriges första biograf fanns 1914. Fast då låg den inte i Arrie utan i Malmö. 2000 gick vinterstormen hårt åt den, och 2002 hamnar den i vår och grannens värmepanna som BIO-bränsle.

Du kan läsa mer om Arrie i boken "Byarna vid landsvägen" av Ernst Frostin, utgiven av Vellinge kommun (ISBN 91-7260-749-1)


På nästa sida hittar du en karta över Arrie By.

Vänd.

Bläddra i albumet till
Solliden | Familjefotot | Håkan | Kristina. | Alexe. | Lisabet. | Arrie By. | Arries karta. | Oskar och Karin. | Sista sidan. |

Upp igen!