Solliden i Arrie
                         Prästagårdsvägen 3, Arrie
235 94 Vellinge.
0705-44 21 81
e-post

Sollidens hemsida

olliden   i Arrie

Bläddra i albumet till
Solliden | Familjefotot | Håkan | Kristina. | Alexe. | Lisabet. | Arrie By. | Arries karta. | Oskar och Karin. | Sista sidan. |

Solliden byggdes 1922 av byggmästare Anders Persson då hans familj vuxit ifrån det intilliggande huset Haga. Så småningom övertog sonen Ture Persson huset. Verkstaden var då ett snickeri. Här intill ser du hur huset såg ut på Ture Perssons tid. Det var staket runt om istället för den nuvarande syrénhäcken. Inne på gården stod en lada, som användes till förvaring av virke.

Numera har Sollidens Bil däckförsäljning i verkstaden
.

Vänd.

Bläddra i albumet till
Solliden | Familjefotot | Håkan | Kristina. | Alexe. | Lisabet. | Arrie By. | Arries karta. | Oskar och Karin. | Sista sidan.

Upp igen!