Up one level Previous page Next page
0776 0777 0778 0779 0780
0781 0782 0783 0784 0785
0786 0787 0788 0789 0790

Landskapet är platt, torrt men med små bergsmassiv på ett par hundra meters höjd utkastade på slätten. Ytterst få människor syns till. En och annan djurhållare med får, getter och ibland kor försöker livnära sig här. Vi möter nästan inga bilar. Lite antiloper hoppar dock omkring och ibland ser vi ett par strutsar stå och prata. Ganska händelsefattigt och läsecirkeln är igång i bussen.